Dofinansowania unijne

Porządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Gołdap

W dniu 31.05.2015r. nastąpiło zakończenie prac budowlanych realizowanych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe MELIOREX Sp. z o. o. ul. Kolejowa 12, 16-420 Raczki dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi w ramach inwestycji pn.: „Porządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Gołdap.”

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gołdapi

„Dostosowanie stopnia oczyszczania ścieków do wymogów UE poprzez modernizację oczyszczalni w Gołdapi” dofinansowanej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20007-2013, w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa.

Budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi

Budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi”, realizowanego w ramach projektu „ Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi”, wykonywanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDARPWM.02.01.02-28-001/09-00 z dnia 28 grudnia 2009 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim.

Zakończenie realizacji zadania pn.: II - etap rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowej w Gołdapi

Gmina Gołdap informuje o zakończeniu realizacji zadania pn.: II - etap rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowej w Gołdapi, w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Gołdap (II – etap rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowej w Gołdapi)” na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Gołdap (II – etap rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowej w Gołdapi)

Gmina Gołdap informuje o zakończeniu realizacji projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Gołdap (II – etap rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowej w Gołdapi)”.

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Gołdap

<p>Gmina Gołdap informuje o zakończeniu projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Gołdap”, wykonanego na podstawie umowy na dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.</p>