Ogłoszenia

Zakaz Wprowadzania Wód Opadowych

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że w ostatnim czasie stwierdzono zwiększony napływ wód opadowych (deszczowych) do kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy, zwłaszcza podczas ulewnych opadów deszczu, co w efekcie powoduje zalewanie wielu posesji i budynków. Urządzenia przepompowni oraz sieć kanalizacyjna nie są w stanie odebrać tak dużej ilości gwałtownie napływających ścieków opadowych, które powinny odpływać siecią kanalizacji deszczowej.

e-faktura – faktura na e-mail

Szanowni Klienci! Proponujemy Państwu, aby wspólnie zadbać o otaczające nas środowisko naturalne wykorzystując elektroniczną formę Faktury VAT tzw. e-Fakturę. e-Faktura zawiera takie same dane co faktura w wersji papierowej oraz posiada taką samą wartość prawną. Przesyłana jest do Klienta na wskazany adres e-mail, Internetowe faktury jest to usługa polegająca na przesyłaniu faktur (w PDF) drogą e-mailową.

Strony