Zakończenie realizacji zadania pn.: II - etap rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowej w Gołdapi