Orzeczenie PSSE w Ełku dotyczące badania wody

Orzeczenie PSSE w Ełku dotyczące badania wody w Pijalni wód mineralnych i leczniczych w Gołdapi