Dofinansowania unijne

Budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi

Budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi”, realizowanego w ramach projektu „ Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi”, wykonywanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDARPWM.02.01.02-28-001/09-00 z dnia 28 grudnia 2009 r. zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim.

Zakończenie realizacji zadania pn.: II - etap rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowej w Gołdapi

Gmina Gołdap informuje o zakończeniu realizacji zadania pn.: II - etap rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowej w Gołdapi, w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Gołdap (II – etap rozbudowa i przebudowa stacji wodociągowej w Gołdapi)” na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Gołdap

<p>Gmina Gołdap informuje o zakończeniu projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Gołdap”, wykonanego na podstawie umowy na dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.</p>

Strony