Ruszt napowietrzajacy i wymienni k ciepła w zbiorniku SBR nr 3.jpg