Ogłoszenia

Praca, kierowca - konserwator, oczyszczalnia

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka  z o.o. w Gołdapi  poszukuje pracownika na stanowisko:

kierowca - konserwator,  oczyszczalnia

Praca, pracownik gospodarczy – sprzątaczka

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Gołdapi poszukuje pracownika na stanowisko:

pracownik gospodarczy – sprzątaczka

 

Medale za Długoletnią Służbę

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, Medalami Złotymi za Długoletnią Służbę w trakcie trwania uroczystości wojewódzkich obchodów 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Olsztynie w Urzędzie Wojewódzkim, wojewoda Artur Chojecki odznaczył pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gołdapi.

 

Praca - konserwator urządzeń, oczyszczalnia.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gołdapi poszukuje pracownika na stanowisko konserwator urządzeń- oczyszczalnia.

Strony