Ogłoszenia

Informacja o przerwie w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi informuje, że w związku z przebudową sieci wodociągowej w dniu 25.11.2022r. (piątek) oraz 28.11.2022 (poniedziałek) w godzinach 10:00 – 16:00 nastąpi przerwa w dostawie wody, która obejmie: Przejście graniczne, Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną Podstrefa Gołdap oraz miejscowości: Niedrzwicę, Bałupiany, Piękne Łąki.

Za utrudnienia przepraszamy.

Umowa o przyznanie pomocy pochodzącej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W dniu 18 listopada 2022 roku, w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Członek Zarządu Województwa Sylwia Jaskulska, zawarli czternaście umów o przyznaniu pomocy pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wśród beneficjentów jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi, które złożyło wniosek o dofinansowanie inwestycji dla operacji typu Gospodarka wodno - ściekowa. Umowę o dofinansowanie podpisał Prezes Zarządu Jarosław Dzienis. Przedsiębiorstwo planuje zrealizować 3 zadania:

 1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Babki
 2. Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Pogorzel wraz ze zrzutem ścieków kolektorem tłocznym do miejscowości Babki
 3. Budowa sieci wodociągowej Jeziorki Wielkie – Siedlisko

Łączna wartość inwestycji wynosi 3 446 458,33 zł netto, a kwota dofinansowania to 3 405 076 zł.

Podpisanie umowy na: „Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gołdapi przy ulicy Kombatantów"

W dniu 02.11.2022r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Gołdapi podpisało umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa Inżynieryjnego Sp. z o. o. z siedzibą w Suwałkach na wykonanie zadania „Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gołdapi przy ulicy Kombatantów dz. nr 828/2, 1491/1-11”.
W ramach inwestycji wybudowana zostanie sieć wodociągowa o długości 336 m oraz sieć kanalizacji sanitarnej o długości 335 m. Dzięki temu uzbrojone zostaną działki gminne przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne.
Wartość robót wynosi 268.140,00 zł brutto, a termin wykonania to 15.12.2022r.

Prawidłowego opisywania przelewów za wodę lub ścieki

Przypominamy o konieczności prawidłowego opisywania przelewów za wodę lub ścieki. PWiK w Gołdapi posiada dwa konta bankowe, na które wpływają wszystkie przelewy. Nie korzystamy z kont wirtualnych. W tytule przelewu prosimy umieszczać numer Odbiorcy (na fakturze widnieje nad danymi Odbiorcy) i numer opłacanej faktury. Tylko prawidłowo opisany przelew pozwala na prawidłowe zaksięgowanie wpłaty. Prośba ta skierowana jest szczególnie do osób opłacających faktury za członka rodziny lub posiadających adres zamieszkania inny niż adres nieruchomości, której dotyczy wpłata. Wszelkie przelewy tytułem "za wodę", "przelew za wodę", "opłata za wodę" są trudne to przyporządkowania do konkretnego Odbiorcy, nieruchomości. Zadanie to jest jeszcze trudniejsze, gdy adres lub nazwisko osoby zlecającej przelew jest inny niż adres Odbiorcy.

Praca - Mistrz ujęć wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Gołdapi

poszukuje pracownika na stanowisko:

Mistrz ujęć wody

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • prowadzenie prawidłowej działalności w zakresie produkcji i przesyłu wody, eksploatacji ujęć wody, zgodnie z instrukcjami o eksploatacji, konserwacji i planowo-zapobiegawczych remontów urządzeń wodociągowych PWiK;
 • prowadzenie ewidencji czynności i prac wykonywanych przez pracowników;
 • szkolenie pracowników oraz udzielanie instruktażu stanowiskowego;
 • utrzymanie wymaganych warunków sanitarnych i estetycznych w obiektach objętych eksploatacją;
 • nadzór nad usuwaniem awarii na urządzeniach ujęć wody, hydroforni wiejskich i przepompowni wody oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
 • nadzór nad pracami remontowymi i konserwacyjnymi maszyn i urządzeń będących w eksploatacji ujęć i przepompowni wody;
 • zaopatrzenie w materiały niezbędne do prawidłowej eksploatacji urządzeń będących na wyposażeniu ujęć i przepompowni wody;
 • nadzór nad podległymi pracownikami, planowanie prac;
 • wykonywanie poleceń zleconych przez kierownika, któremu bezpośrednio podlega.

Strony