Informacja o kształtowaniu się wysokości stawek za dostawę wody i odprowadzenie ścieków w PWIK Sp. z o.o. w Gołdapi w latach 2005-2017

    

pliki do pobrania::