Orzeczenia PSSE w Ełku dotyczące badania wody

Orzeczenia PSSE w Ełku dotyczące badania wody w Pijalni wód mineralnych i leczniczych w Gołdapi