Ceny usług

Usługi wykonywane samochodami i sprzętem specjalistycznym

Lp. Rodzaj samochodu lub sprzętu specjalistycznego Cena zł netto za 1 h pracy sprzętu z pracownikiem Cena zł netto za 1 km (dojazd do miejsca usługi poza miastem)
Dni powszednie Soboty, niedziele i pozostałe dni wolne od pracy
1. Volkswagen Caddy 50,00 zł/h 75,00 zł/h 1,50 zł/km
2. Volkswagen T5 Doka 83,90 zł/h 125,85 zł/h 2,00 zł/km
3. Ford Transit 83,90 zł/h 125,85 zł/h 2,00 zł/km
4. Ciągnik Ursus C-360 (przyczepa, kosiarka, pług) 40,00 zł/mth 60,00 zł/mth -
5. Koparko-ładowarka CAT 428F 100,00 zł/mth 150,00 zł/mth -
6. DAF WUKO SCK-4H 381,12 zł/h 571,68 zł/h 5,00 zł/km
7. Agregat prądotwórczy HONDA ECMT 6500 70,00 zł/h 105,00 zł/h -
8. Agregat prądotwórczy FOGO 70,00 zł/h 105,00 zł/h -
9. Przecinarka mechaniczna HONDA 75,00 zł/h 112,50 zł/h -
10. Przecinarka mechaniczna HUSQVARNA 90,00 zł/h 135,00 zł/h -
11. Zagęszczarka WP 1550A 70,00 zł/h 105,00 zł/h -
12. Młot udarowy BOSCH 60,00 zł/h 90,00 zł/h -
13. Roboczogodzina pracownika 30,00 zł/h 45,00 zł/h -

UWAGA    
1. Czas wynajmu liczy się od godziny wyjazdu z bazy do czasu powrotu jednostki sprzętowej do bazy.    
2. Za każde rozpoczęte pół godziny nalicza się stawkę w pełnej wysokości.    
3. W przypadku wynajmu jednostki poza miasto Gołdap do ceny usługi dolicza się koszt dojazdu.    

 

Usługi związane z czynnościami służb techniczno - eksploatacyjnych

Lp. Rodzaj usługi Cena zł netto
1. Wydanie warunków technicznych infrastruktury
a) dla budynku jednorodzinnego 80,00 zł
b) dla pozostałych budynków 100,00 zł
2. Uzgodnienie dokumentacji technicznej infrastruktury
a) budynku jednorodzinnego 80,00 zł
b) pozostałych budynków i budowli 150,00 zł
c) sieci osiedlowych, ulicznych, pozostałych 200,00 zł
3. Wyjazdy do odbiorów technicznych sieci i przyłączy
a) przyłącze wodociągowe 100,00 zł
b) przyłącze kanalizacyjne 100,00 zł
c) przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne 180,00 zł
4. Wystawienie protokołu odbioru
a) przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne 50,00 zł
5.  Wyjazdy do odbiorców
a) w celu usunięcia usterki zawinionej przez użytkownika 150,00 zł
b) do otwarcia przyłącza wodociągowego po zamknięciu za nieopłacone należności 150,00 zł

 

Pozostałe usługi związane z dostawą wody i odbiorem ścieków

Lp. Rodzaj usługi Cena zł netto
1. Plombowanie wodomierza (podlicznika) 20,00 zł
2. Wymiana podlicznika (cena zawiera koszt wodomierza,                                                                       usługę wymiany oraz plombowanie)
a) wodomierz DN 15 100,00 zł
b) wodomierz DN 20 120,00 zł
3. Odcięcie zasilania w wodę budynku poprzez demontaż wodomierza lub zakręcenie zasuwy (na wniosek odbiorcy) 120,00 zł
4. Przywrócenie zasilania w wodę budynku poprzez montaż wodomierza lub odkręcenie zasuwy (na wniosek odbiorcy) 120,00 zł
5. Kontrola instalacji wewnętrznej budynku (sprawdzenie                                                                        punktów czerpalnych na wniosek odbiorcy)
a) budynek jednorodzinny 100,00 zł
b) budynek wielorodzinny / usługowy 200,00 zł
6. Usługa nawiercenia wodociągu za pomocą aparatu do nawiercania (koszt nawiertki pokrywa inwestor) 100,00 zł
7. Budowa przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego (wykonanie wcinki do sieci, ułożenie rury wraz z wykopami, montaż studni wodomierzowej/rewizyjnej) wycena indywidualna w zależności od miejsca, głębokości, otaczającej infrastruktury

 

Cennik wchodzi w życie z dniem 01.09.2017r.