Wielkość wskaźników zanieczyszczeń

Wielkości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków w Gołdapi oraz w ściekach oczyszczonych kształtują się następująco:

1) średnia dla roku 2017:

Data badania

pH

[mg/]

Z.O.

[mg/l]

BZT5

[mg O2/l]

ChZTCr

[mg O2/l]

Nog.

[mg N/l]

Pog.

[mg P/l]

surowy

oczyszczony

surowy

oczyszczony

surowy

oczyszczony

surowy

oczyszczony

surowy

oczyszczony

surowy

oczyszczony

18.01.2017

7,0

7,2

290

39

210

< 3

759

31

83,1

2,53

7,37

5,18

14.02.2017

7,0

7,1

230

35

370

3

578

< 30

82,8

16,5

8,23

1,56

08.03.2017

7,0

7,0

340

17

320

< 3

885

< 30

113

18,4

10,2

0,461

11.04.2017

7,4

7,7

280

3,0

260

< 3

804

44

96,7

7,08

8,02

1,42

16.05.2017

7,0

7,1

120

11

210

< 3

574

78

73,8

13,2

7,33

0,228

01.06.2017

6,9

7,1

270

< 2

250

< 3

704

53

80,8

12,7

14,0

0,526

Średnia

I półrocze

7,05

7,2

255

17,83

270

3,0

717,33

44,33

88,37

11,74

9,19

1,563

11.07.2017

7,1

7,2

140

4,7

190

< 3

470

< 30

57,1

7,69

8,94

1,75

22.08.2017

7,0

7,5

190

11

280

7

629

54

89,0

11,2

7,52

1,08

26.09.2017

7,2

7,1

190

< 2,0

260

< 3

734

62

106

10,4

10,1

0,9

10.10.2017

6,8

6,8

160

2,6

150

< 3

402

59

43,7

8,34

9,52

1,06

13.11.2017

7,3

7,2

170

3,2

140

3

597

36

74,5

5,72

1,99

1,68

01.12.2017

7,2

7,1

200

5,2

160

< 3

566

< 30

48,7

6,0

2,68

< 0,5

Średnia II półrocze

7,1

7,15

175

4,78

196,67

3,67

566,33

45,17

69,83

8,23

6,79

1,16

Średnia rok 2017

7,08

7,18

215

11,31

233,33

3,33

641,83

44,75

79,1

9,98

7,99

1,36

% red.

 

 

 

94,74

 

98,57

 

93,03

 

87,37

 

82,98

 

2) średnia dla I półrocza 2018r.:

Stężenia ścieków dopływających i oczyszczonych

Oczyszczalnia w Gołdapi

Data badania

pH

[mg/]

Z.O.

[mg/l]

BZT5

[mg O2/l]

ChZTCr

[mg O2/l]

Nog.

[mg N/l]

Pog.

[mg P/l]

surowy

oczyszczony

surowy

oczyszczony

surowy

oczyszczony

surowy

oczyszczony

surowy

oczyszczony

surowy

oczyszczony

09.01.2018

7,2

6,8

120

4,4

160

3

408

33

64,4

17,2

21,6

0,6

15.02.2018

7,3

6,6

110

8,0

130

< 3

333

< 30

61,2

9,4

3,82

< 0,5

06.03.2018

7,1

7,2

120

< 2

160

< 3

620

37

82,0

15

7,31

2,2

Średnia

I kwartał

7,2

6,87

116,67

4,8

150

3,0

453,67

33,33

69,2

13,87

10,91

1,1

12.04.2018

7,0

7,4

340

3,6

390

< 3

811

32

21,4

9,6

18,2

< 0,5

17.05.2018

6,9

7,3

220

< 2

200

< 3

718

33

70,2

8,8

6,82

0,50

13.06.2018r.

6,8

7,5

1100

3,3

330

< 3

2234

< 30

120

5,91

33,5

< 0,5

Średnia

II kwartał

6,9

7,4

553,33

2,97

306,67

3,0

1254,33

31,67

70,53

8,10

19,51

0,50

Średnia

I półrocze

7,05

7,14

335

3,89

228,34

3,0

854

32,5

69,87

10,99

15,21

0,8

% red.

 

 

 

98,84

 

98,69

 

96,19

 

84,27

 

94,74

Ponadto PWiK Sp. z o.o. w Gołdapi, zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym, zleca wykonywanie badań wody z rzeki Gołdapa, przed i za miejscem wprowadzania do rzeki ścieków oczyszczonych. Badania wykonywane są 1 raz w miesiącu, w miesiącach od maja do września każdego roku. Wyniki badan kształtują się następująco:

 

1) średnia dla roku 2017:

Stężenia wody z rzeki Gołdapa – przed i za miejscem wprowadzania ścieków oczyszczonych

z oczyszczalni w Gołdapi

Data badania

pH

[mg/]

Z.O.

[mg/l]

BZT5

[mg O2/l]

ChZTCr

[mg O2/l]

Nog.

[mg N/l]

Pog.

[mg P/l]

przed zrzutem

za zrzutem

przed zrzutem

za zrzutem

przed zrzutem

za zrzutem

przed zrzutem

za zrzutem

przed zrzutem

za zrzutem

przed zrzutem

za zrzutem

16.05.2017

7,9

7,9

19

12

< 3

< 3

79

81

1,87

1,84

< 0,010

< 0,010

01.06.2017

8,0

7,8

4,0

2,8

< 3

< 3

35

40

2,91

3,62

0,184

0,134

11.07.2017

8,2

7,4

2,3

8,8

1,5

1,9

< 30

30

1,55

6,14

0,196

2,62

22.08.2017

7,9

7,7

< 2

< 2

< 3

< 3

< 30

< 30

1,98

2,71

< 0,010

0,518

26.09.2017

8,0

7,8

3,3

4,7

< 3

< 3

37

44

1,3

1,0

< 0,5

< 0,5

Średnia

V-IX.2017

8,0

7,72

6,12

6,06

2,7

2,78

42,2

45,0

1,92

3,06

0,79

0,76

 

2) średnia dla I półrocza 2018r.:

Stężenia wody z rzeki Gołdapa – przed i za miejscem wprowadzania ścieków oczyszczonych

z oczyszczalni w Gołdapi

Data badania

pH

[mg/]

Z.O.

[mg/l]

BZT5

[mg O2/l]

ChZTCr

[mg O2/l]

Nog.

[mg N/l]

Pog.

[mg P/l]

przed zrzutem

za zrzutem

przed zrzutem

za zrzutem

przed zrzutem

za zrzutem

przed zrzutem

za zrzutem

przed zrzutem

za zrzutem

przed zrzutem

za zrzutem

17.05.2018

8,0

7,8

2,4

3,6

< 3

< 3

< 30

< 30

1,1

1,7

< 0,5

< 0,5

13.06.2018

8,1

8,0

2,4

5,2

< 3

< 3

< 30

< 30

1,91

2,40

< 0,5

< 0,5

Średnia

V-IX.2018

8,05

7,9

2,4

4,4

< 3

< 3

< 30

< 30

1,51

2,05

< 0,5

< 0,5

Gołdap, 04.07.2018r.