Wielkość wskaźników zanieczyszczeń

Stężenia ścieków dopływających i oczyszczonych

Oczyszczalnia w Gołdapi

średnia dla roku 2020:

Data badania

pH

[mg/]

Z.O.

[mg/l]

BZT5

[mg O2/l]

ChZTCr

[mg O2/l]

Nog.

[mg N/l]

Pog.

[mg P/l]

surowy

oczyszczony

surowy

oczyszczony

surowy

oczyszczony

surowy

oczyszczony

surowy

oczyszczony

surowy

oczyszczony

13.01.2020

7,1

7,2

2400

8,2

410

3

3050

43

160

4,33

39,2

1,31

10.02.2020

6,7

7,5

260

< 2,0

270

< 3

657

28

38,9

15,0

6,76

2,07

10.03.2020

7,2

7,5

180

2,2

130

< 3

673

44

109

13,7

8,80

0,324

Średnia

I kwartał

7

7,4

946,67

4,13

270

3,0

1460

38,33

102,63

11,01

18,25

1,235

16.04.2020

6,5

7,4

1400

2,5

560

< 3

2190

27

105

16,0

53

0,231

13.05.2020

7,0

7,3

98

< 2

180

< 3

381

29

61,3

4,86

8,94

0,234

02.06.2020

6,9

7,1

160

3,0

350

5

857

43

87,9

13,9

10,9

0,720

Średnia

II kwartał

6,8

7,27

552,67

2,5

363,33

3,67

1142,67

33

84,73

11,59

24,28

0,395

Średnia

I półrocze

6,9

7,34

749,67

3,32

316,67

3,34

1301,34

35,67

93,68

11,30

21,27

0,82

07.07.2020

7,0

7,8

110

< 2

82

< 3

408

32

65,7

13,4

4,90

0,257

19.08.2020

7,1

7,3

190

5,8

180

4

434

55

72,7

7,65

6,41

0,849

16.09.2020

7,0

7,5

790

4,7

350

< 3

1280

34

140

10,8

26,0

0,668

Średnia

III kwartał

7,03

7,53

363,33

4,17

204

3,33

707,33

40,33

92,8

10,62

12,44

0,59

06.10.2020

7,3

7,3

120

6,4

96

< 3

538

48

76,9

9,96

6,67

3,40

18.11.2020

7,0

6,9

220

3,6

310

< 3

683

32

97,5

3,85

7,30

0,908

09.12.2020

7,5

7,4

230

9,1

220

3

525

27

123,8

11,1

6,87

1,94

Średnia

IV kwartał

7,27

7,2

190

6,37

208,67

3

582

35,67

99,4

8,30

6,95

2,08

Średnia

II półrocze

7,15

7,37

276,67

5,27

206,34

3,17

644,67

38

96,1

9,46

9,70

1,34

Średnia

rok 2020

7,03

7,35

513,17

4,29

261,50

3,25

973

36,83

94,89

10,38

15,48

1,08

% red.

 

 

 

99,16

 

98,61

 

96,21

 

89,06

 

93,03

średnia dla roku 2019:

Data badania

pH

[mg/]

Z.O.

[mg/l]

BZT5

[mg O2/l]

ChZTCr

[mg O2/l]

Nog.

[mg N/l]

Pog.

[mg P/l]

surowy

oczyszczony

surowy

oczyszczony

surowy

oczyszczony

surowy

oczyszczony

surowy

oczyszczony

surowy

oczyszczony

15.01.2019

7,3

6,9

110

3,2

360

< 3

427

34

61,6

17

6,26

2,6

14.02.2019

7,1

7,2

73

4,4

140

3

365

< 30

53,4

15

5,87

1,1

14.03.2019

7,1

7,3

190

7,0

190

< 3

574

34

71,0

15

5,75

0,8

Średnia

I kwartał

7,17

7,13

124,33

4,87

230

3,0

455,33

32,67

62,0

15,67

5,96

1,5

03.04.2019

7,1

7,1

230

7,6

190

4

559

38

112

9,9

8,44

3,4

15.05.2019

7,1

7,1

360

4,2

340

< 3

980

34

137

17,7

13,8

1,48

06.06.2019

7,0

7,0

330

< 2

300

< 3

1810

68

128

10,2

12,0

1,41

Średnia

II kwartał

7,07

7,07

306,67

4,6

276,67

3,33

1116,33

46,67

125,67

12,6

11,41

2,10

Średnia

I półrocze

7,12

7,10

215,50

4,74

253,34

3,17

785,83

39,67

93,84

14,14

8,69

1,80

03.07.2019

7,0

7,3

130

4,0

240

4

668

41

85,3

6,59

7,05

0,744

13.08.2019

7,3

7,5

340

3,3

360

< 3

1149

36

103

7,41

12,2

0,029

17.09.2019

6,9

7,4

240

4,0

460

4

1200

38

94,3

15,2

9,73

1,26

Średnia

III kwartał

7,07

7,4

236,67

3,77

353,33

3,67

1.005,67

38,33

94,2

9,73

9,66

0,68

10.10.2019

7,1

7,3

140

8,0

180

< 3

640

36

80,8

5,34

8,16

0,606

13.11.2019

7,2

7,3

140

4,9

160

< 3

522

30

71,2

6,80

5,06

0,316

03.12.2019

7,2

7,0

94

< 2

120

< 3

231

33

32,3

11,4

36,9

1,71

Średnia

IV kwartał

7,17

7,2

124,67

4,97

153,33

3

464,33

33,00

61,43

7,85

16,71

0,88

Średnia

II półrocze

7,12

7,3

180,67

4,37

253,33

3,34

735,00

35,67

77,82

8,79

13,19

0,78

Średnia

rok 2019

7,12

7,20

198,09

4,56

253,34

3,26

760,42

37,67

85,83

11,47

10,94

1,29

% red.

 

 

 

97,70

 

98,71

 

95,05

 

86,64

 

88,21

średnia dla roku 2018:

Data badania

pH

[mg/]

Z.O.

[mg/l]

BZT5

[mg O2/l]

ChZTCr

[mg O2/l]

Nog.

[mg N/l]

Pog.

[mg P/l]

surowy

oczyszczony

surowy

oczyszczony

surowy

oczyszczony

surowy

oczyszczony

surowy

oczyszczony

surowy

oczyszczony

09.01.2018

7,2

6,8

120

4,4

160

3

408

33

64,4

17,2

21,6

0,6

15.02.2018

7,3

6,6

110

8,0

130

< 3

333

< 30

61,2

9,4

3,82

< 0,5

06.03.2018

7,1

7,2

120

< 2

160

< 3

620

37

82,0

15

7,31

2,2

Średnia

I kwartał

7,2

6,87

116,67

4,8

150

3,0

453,67

33,33

69,2

13,87

10,91

1,1

12.04.2018

7,0

7,4

340

3,6

390

< 3

811

32

21,4

9,6

18,2

< 0,5

17.05.2018

6,9

7,3

220

< 2

200

< 3

718

33

70,2

8,8

6,82

0,50

13.06.2018

6,8

7,5

1100

3,3

330

< 3

2234

< 30

120

5,91

33,5

< 0,5

Średnia

II kwartał

6,9

7,4

553,33

2,97

306,67

3,0

1254,33

31,67

70,53

8,10

19,51

0,50

Średnia

I półrocze

7,05

7,14

335

3,89

228,34

3,0

854

32,5

69,87

10,99

15,21

0,8

% red.

 

 

 

98,84

 

98,69

 

96,19

 

84,27

 

94,74

10.07.2018

7,1

7,3

360

< 2

310

< 3

727

41

75,0

13

8,21

< 0,5

07.08.2018

6,9

7,1

560

6,0

470

< 3

910

44

78,5

5,5

9,33

< 0,5

13.09.2018

6,8

7,6

290

4,4

440

< 3

783

33

88,2

4,58

10,4

0,352

Średnia

III kwartał

6,93

7,33

403,33

4,13

406,67

3

806,67

39,33

80,57

7,69

9,31

0,45

10.10.2018

6,9

7,4

320

3,6

260

< 3

910

42

114

10

11,6

< 0,5

15.11.2018

7,2

7,1

100

< 2

200

3

517

32

67,3

11,4

7,45

0,506

11.12.2018

7,2

7,0

300

6,6

300

< 3

836

39

84,9

9,85

10,5

0,499

Średnia

IV kwartał

7,1

7,17

240

4,07

253,33

3

754,33

37,67

88,73

10,42

9,85

0,50

Średnia

II półrocze

7,02

7,25

321,67

4,1

330

3

780,5

38,5

84,65

9,06

9,58

0,48

% red.

 

 

 

98,73

 

99,09

 

95,07

 

89,30

 

94,99

Średnia

rok 2018

7,04

7,20

328,34

4,0

279,17

3,0

817,25

35,5

77,26

10,03

12,40

0,64

% red.

 

 

 

98,78

 

98,93

 

95,66

 

87,02

 

94,84

średnia dla roku 2017:

Data badania

pH

[mg/]

Z.O.

[mg/l]

BZT5

[mg O2/l]

ChZTCr

[mg O2/l]

Nog.

[mg N/l]

Pog.

[mg P/l]

surowy

oczyszczony

surowy

oczyszczony

surowy

oczyszczony

surowy

oczyszczony

surowy

oczyszczony

surowy

oczyszczony

18.01.2017

7,0

7,2

290

39

210

< 3

759

31

83,1

2,53

7,37

5,18

14.02.2017

7,0

7,1

230

35

370

3

578

< 30

82,8

16,5

8,23

1,56

08.03.2017

7,0

7,0

340

17

320

< 3

885

< 30

113

18,4

10,2

0,461

11.04.2017

7,4

7,7

280

3,0

260

< 3

804

44

96,7

7,08

8,02

1,42

16.05.2017

7,0

7,1

120

11

210

< 3

574

78

73,8

13,2

7,33

0,228

01.06.2017

6,9

7,1

270

< 2

250

< 3

704

53

80,8

12,7

14,0

0,526

Średnia

I półrocze

7,05

7,2

255

17,83

270

3,0

717,33

44,33

88,37

11,74

9,19

1,563

11.07.2017

7,1

7,2

140

4,7

190

< 3

470

< 30

57,1

7,69

8,94

1,75

22.08.2017

7,0

7,5

190

11

280

7

629

54

89,0

11,2

7,52

1,08

26.09.2017

7,2

7,1

190

< 2,0

260

< 3

734

62

106

10,4

10,1

0,9

10.10.2017

6,8

6,8

160

2,6

150

< 3

402

59

43,7

8,34

9,52

1,06

13.11.2017

7,3

7,2

170

3,2

140

3

597

36

74,5

5,72

1,99

1,68

01.12.2017

7,2

7,1

200

5,2

160

< 3

566

< 30

48,7

6,0

2,68

< 0,5

Średnia II półrocze

7,1

7,15

175

4,78

196,67

3,67

566,33

45,17

69,83

8,23

6,79

1,16

Średnia rok 2017

7,08

7,18

215

11,31

233,33

3,33

641,83

44,75

79,1

9,98

7,99

1,36

% red.

 

 

 

94,74

 

98,57

 

93,03

 

87,37

 

82,98

 

 

Stężenia wody z rzeki Gołdapa – przed i za miejscem wprowadzania ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Gołdapi

średnia dla roku 2020:

Data badania

pH

[mg/]

Z.O.

[mg/l]

BZT5

[mg O2/l]

ChZTCr

[mg O2/l]

Nog.

[mg N/l]

Pog.

[mg P/l]

przed zrzutem

za zrzutem

przed zrzutem

za zrzutem

przed zrzutem

za zrzutem

przed zrzutem

za zrzutem

przed zrzutem

za zrzutem

przed zrzutem

za zrzutem

13.05.2020

7,8

7,8

3,4

2,8

1,3

1,1

18

19

1,72

1,85

0,078

0,063

02.06.2020

8,0

7,9

< 2

< 2

1,2

1,6

20

20

2,37

2,23

0,074

0,062

07.07.2020

7,4

7,9

< 2

< 2

1,7

1,8

22

23

3,02

1,00

0,075

0,057

19.08.2020

7,7

7,7

3,6

2,8

0,5

0,5

19

21

1,66

1,90

0,204

0,068

16.09.2020

7,9

7,7

< 2

< 2

< 0,5

< 0,5

19

19

1,92

2,38

0,077

1,48

Średnia

V-IX.2020

7,76

7,8

2,6

2,32

1,04

1,1

19,6

20,4

2,14

1,87

0,102

0,346

średnia dla roku 2019:

Data badania

pH

[mg/]

Z.O.

[mg/l]

BZT5

[mg O2/l]

ChZTCr

[mg O2/l]

Nog.

[mg N/l]

Pog.

[mg P/l]

przed zrzutem

za zrzutem

przed zrzutem

za zrzutem

przed zrzutem

za zrzutem

przed zrzutem

za zrzutem

przed zrzutem

za zrzutem

przed zrzutem

za zrzutem

15.05.2019

7,9

7,9

6,4

6,9

1,5

1,3

21

22

1,84

2,02

0,196

0,083

06.06.2019

8,1

8,0

3,7

3,8

1,2

1,0

20

19

1,73

2,01

0,045

0,065

03.07.2019

7,7

7,9

2,5

< 2

0,5

< 0,5

20

19

1,13

1,19

0,044

0,048

13.08.2019

7,9

8,1

< 2

< 2

< 0,5

< 0,5

17

19

2,23

1,56

0,062

0,110

17.09.2019

8,0

7,9

< 2

< 2

0,8

0,7

23

23

2,49

3,07

0,092

0,109

Średnia

V-IX.2019

7,92

7,96

3,32

3,34

0,84

0,80

20,2

20,4

1,88

1,97

0,088

0,083

średnia dla roku 2018:

Data badania

pH

[mg/]

Z.O.

[mg/l]

BZT5

[mg O2/l]

ChZTCr

[mg O2/l]

Nog.

[mg N/l]

Pog.

[mg P/l]

przed zrzutem

za zrzutem

przed zrzutem

za zrzutem

przed zrzutem

za zrzutem

przed zrzutem

za zrzutem

przed zrzutem

za zrzutem

przed zrzutem

za zrzutem

17.05.2018

8,0

7,8

2,4

3,6

< 3

< 3

< 30

< 30

1,1

1,7

< 0,5

< 0,5

13.06.2018

8,1

8,0

2,4

5,2

< 3

< 3

< 30

< 30

1,91

2,40

< 0,5

< 0,5

10.07.2018

8,2

8,2

< 2

3,6

17

17

58

64

1,23

1,35

< 0,5

< 0,5

07.08.2018

7,9

7,8

< 2

13

< 3

< 3

< 30

43

1,78

3,25

< 0,5

< 0,5

13.09.2018

7,7

7,7

4,8

< 2

< 3

< 3

35

< 30

1,91

1,60

< 0,5

< 0,5

Średnia

V-IX.2018

7,98

7,9

2,72

5,48

5,8

5,8

36,6

39,4

1,59

2,06

< 0,5

< 0,5

średnia dla roku 2017:

Data badania

pH

[mg/]

Z.O.

[mg/l]

BZT5

[mg O2/l]

ChZTCr

[mg O2/l]

Nog.

[mg N/l]

Pog.

[mg P/l]

przed zrzutem

za zrzutem

przed zrzutem

za zrzutem

przed zrzutem

za zrzutem

przed zrzutem

za zrzutem

przed zrzutem

za zrzutem

przed zrzutem

za zrzutem

16.05.2017

7,9

7,9

19

12

< 3

< 3

79

81

1,87

1,84

< 0,010

< 0,010

01.06.2017

8,0

7,8

4,0

2,8

< 3

< 3

35

40

2,91

3,62

0,184

0,134

11.07.2017

8,2

7,4

2,3

8,8

1,5

1,9

< 30

30

1,55

6,14

0,196

2,62

22.08.2017

7,9

7,7

< 2

< 2

< 3

< 3

< 30

< 30

1,98

2,71

< 0,010

0,518

26.09.2017

8,0

7,8

3,3

4,7

< 3

< 3

37

44

1,3

1,0

< 0,5

< 0,5

Średnia

V-IX.2017

8,0

7,72

6,12

6,06

2,7

2,78

42,2

45,0

1,92

3,06

0,79

0,76