Konkurs plastyczny rozstrzygnięty - wyniki

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty - wyniki

W kwietniu tego roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gołdapi zorganizowało otwarty konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gołdap. Odbył się on po hasłem: „Sedes to nie kosz na śmieci”. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Gołdapi. Celem akcji było podnoszenie świadomości ekologicznej gołdapian oraz zmniejszenie liczby uciążliwych awarii kanalizacyjnych, będących skutkiem nieprawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych. Propozycję udziału skierowano do uczniów szkół podstawowych, Spośród uczestników konkursu wyłoniono zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-III i uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych. Prace mogły być wykonane przy wykorzystaniu dowolnej techniki rysunkowej lub malarskiej.
Kapituła konkursu, w skład której weszli: Burmistrz Gołdapi Pan Tomasz Luto, Pani Anna Rawinis i Pan Adam Poszewiecki - miała bardzo trudne zadanie, bo spośród prac malowanych pastelami, kredkami, flamastrami kredkami świecowymi, wyklejanych różnego rodzaju materiałami, trzeba było wybrać tylko kilka. Ogółem wpłynęło 16 prac. W dniu 8 sierpnia 2018 roku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.

Laureatami konkursu zostali:

Kategoria wiekowa klasy I-III szkoły podstawowe.
I miejsce – Karol Rykaczewski

Nagrodę ufundował Pan Tomasz Brzeziński.

Kategoria wiekowa klasy IV-VII szkoły podstawowe:
I miejsce – Martyna Jasińska
II miejsce – Julia Jankowska
III miejsce – Jakub Waraksa

Nagrody ufundował Burmistrz Gołdapi. Wyróżnienie otrzymała Marta Pawińska. Fundatorem nagrody był Pan Janusz Milanowski

Uroczyste spotkanie z laureatami konkursu i ich opiekunami odbyło się w Ośrodku Wypoczynkowym „Leśny Zakątek” dnia 5 września 2018 r. w trakcie Jubileuszu 20-lecia PWiK
Sp. z o. o. w Gołdapi. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.

Organizator konkursu