Informacja inwestycyjna – ul. Kombatantów 31.10.2019

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi informuje, że w dniu 24.10.2019 r. zakończono roboty budowlane na ul. Kombatantów. W ramach inwestycji w ul. Kombatantów wybudowano:

  • Sieć wodociągową o długości 318,0 mb

  • Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 311,0 mb

  • 2 węzły hydrantowe

Dzięki wykonaniu inwestycji zabezpieczono istniejące i przyszłe tereny przewidziane pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w sieć wodociągowo – kanalizacyjną oraz przeciwpożarową.

Wartość robót: 95.000,00 zł netto (całość pochodzi ze środków własnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji).