Podpisanie umów z wykonawcą w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

W dniu 26.10.2020r. w siedzibie PWiK w Gołdapi miało miejsce podpisanie umów z wykonawcą w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.
W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania „Modernizacja stacji wodociągowej w m. Pogorzel, budowa sieci wodociągowej Piastowo-Pogorzel, Górne-Bronisze oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej Okrasin-Dąbie” będzie firma PBO Kazimierz Karwowski ul. Polna 2A, 19-500 Gołdap.
Wartość projektu: 2 794 560,00 zł brutto
w tym:

Część 1 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Okrasin – Dąbie

356 700,00 zł brutto

Część 2 – Budowa sieci wodociągowej na trasie Pogorzel – Piastowo

258 300,00 zł brutto

Część 3 – Budowa sieci wodociągowej Górne – Bronisze

242 310,00 zł brutto

Część 4 – Kompleksowy remont, przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w msc. Pogorzel

1 937 250,00 zł brutto

 
Termin realizacji:                             31 października 2021r.