Podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Boćwinka – Główka – Jeziorki – Grabowo, gmina Gołdap – ETAP IV”

W dniu 29.10.2020 r. w siedzibie PWiK w Gołdapi miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Boćwinka – Główka – Jeziorki – Grabowo, gmina Gołdap – ETAP IV . Projekt będzie realizowany przez gołdapską firmę PHUP „PALWOD” Export – Import Ryszard Pawlukanis ul. Suwalska 16, 19-500 Gołdap.

Wartość robót wynosi: 550 000,00 zł netto.

W ramach zadania dostanie wykonane:

  • sieć wodociągowa: około 4366,00 mb
  • komora reduktora ciśnienia: 1 kpl.
  • hydrant p.poż.: 17 sztuk
  • przyłącza domowe zakończone w pełni wyposażoną studnią wodomierzową: 17 sztuk
Wykonawca zobowiązał się że, wykona inwestycję do 18 grudnia 2020 r.