Ogłoszenie

Na początku grudnia 2020 roku rozpoczęła się budowa kanalizacji sanitarnej Okrasin – Dąbie . Jest to jedna z czterech inwestycji jakie realizuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi w ramach zadania pn. „Modernizacja stacji wodociągowej w m. Pogorzel oraz budowa sieci wodociągowej Piastowo – Pogorzel, Górne Bronisze oraz budowa kanalizacji sanitarnej Okrasin – Dąbie” dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 -2020. 

W ramach inwestycji zostanie wykonane:

  • 663,0 m sanitarnego kolektora tłocznego wraz z pompownią ścieków uzbrojoną w monitoring pracy,
  • 466,33 m kolektora kanalizacji grawitacyjnej,
  • 18 szt. studni rewizyjno – kontrolnych.

Głównym wykonawcą robót jest lokalne przedsiębiorstwo PBO Kazimierz  Karwowski, ul. Polna 2A,19-500 Gołdap, które zobowiązało się wykonać wszystkie roboty w Okrasinie za wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 356.700,00 zł brutto

Wykonawca ma czas na zrealizowanie zadania do końca października 2021 roku.