Praca - Mistrz Oczyszczalni Ścieków

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Gołdapi

poszukuje pracownika na stanowisko: Mistrz Oczyszczalni Ścieków
Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • prowadzenie prawidłowej działalności w zakresie eksploatacji oczyszczalni i przepompowni ścieków zgodnie z instrukcjami o eksploatacji i konserwacji oraz planowanie remontów urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków, przestrzegając przepisów sanitarnych i bhp;
 • prowadzenie ewidencji wykonanych czynności;
 • szkolenie pracowników oraz udzielanie instruktażu stanowiskowego;
 • utrzymanie wymaganych warunków sanitarnych i estetycznych w obiektach objętych eksploatacją;
 • nadzór nad usuwaniem awarii na urządzeniach oczyszczalni i przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w terenie;
 • nadzór nad pracami remontowymi i konserwacyjnymi maszyn i urządzeń będących w eksploatacji oczyszczalni i przepompowni ścieków;
 • zaopatrzenie w materiały niezbędne do prawidłowej eksploatacji urządzeń będących na wyposażeniu oczyszczalni i przepompowni ścieków;
 • nadzór nad podległymi pracownikami.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie;
 • prawo jazdy kategorii B;
 • doświadczenie pracy na takim samym lub podobnym stanowisku;
 • mile widziane świadectwo kwalifikacyjne – uprawnienia elektryczne.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV w siedzibie PWiK Sp. z o. o. w Gołdapi ul. Generała Sikorskiego 9A, 19–500 Gołdap lub na adres: PWiK Sp. z o. o. w Gołdapi ul. Generała Sikorskiego 9A, 19–500 Gołdap, lub drogą elektroniczną – natalia.swiatek@pwik.goldap.pl do dnia 30.08.2021 r. do godziny 12:00.

Odpowiadamy na wybrane oferty.

W CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli wraz z podpisem:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."

pliki do pobrania::