Nowe inwestycje w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji…

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na koniec października 2021 roku zakończyło realizację czterech zadań inwestycyjnych pod nazwami:

- Modernizacja stacji wodociągowej w miejscowości Pogorzel,

- Budowa sieci wodociągowej Piastowo, gm. Kowale Oleckie – Pogorzel, gm. Gołdap

- Budowa sieci wodociągowej Górne – Bronisze

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Okrasin – Dąbie

W ramach inwestycji całkowicie przebudowano i zmodernizowano budynek hydroforni
 w m. Pogorzel. Dzięki modernizacji zmieniono technologię uzdatniania wody z ręcznej na automatyczną, co poprawi parametry dostarczanej wody do odbiorców. Dodatkowo wyposażono budynek w mobilny agregat prądotwórczy co całkowicie zniweluje długotrwałe przerwy w dostawie wody w przypadku braku energii elektrycznej oraz wykonano dwa zbiorniki magazynowe wody o pojemności 50 m3 każdy. Wybudowany wodociąg Piastowo – Pogorzel stanowi strategiczne połączenie sieci wodociągowej zasilanej z stacji wodociągowej w Pogorzeli ze stacją w miejscowości Kowalki. Dzięki wybudowaniu sieci wodociągowej Górne – Bronisze została wyłączona z użytkowania nierentowna stacja wodociągowa w miejscowości Bronisze, zaś mieszkańcy Bronisz zostali przełączeni do większej stacji wodociągowej w Górnem. W ramach budowy sieci kanalizacyjnej w Okrasinie, dwanaście domów dostało możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków w Boćwince, co poprawi efekt ekologiczny w samej miejscowości jak i ochronę wód gruntowych.

Całkowita wartość wykonanych robót wynosi: 2.506.561,34 zł netto z czego wartość dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 1.594.924,00 zł netto co stanowi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Na zdjęciach poniżej przedstawiono różnice po modernizacji i przed.