Zanieczyszczenie wody - Mażucie, Użbale

Udostępniamy komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gołdapi. Informujemy, że trwają prace naprawcze i podkreślamy, że nie ma żadnego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz zwierząt. Woda nie jest skażona. Przekroczone zostały i to nieznacznie 2 parametry - mangan oraz ogólna liczba mikroorganizmów. Woda jest warunkowo dopuszczona do spożycia. Przed bezpośrednim spożyciem wymaga jedynie przegotowania. Za utrudnienia przepraszamy.