Praca: Elektryk - Automatyk

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gołdapi poszukuje pracownika na stanowisko:

Elektryk — automatyk

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

  • utrzymanie w pełnej sprawności pomp i urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków;  
  • wykonywanie prac konserwacyjnych i instalacyjnych pomp i innych urządzeń oczyszczalni ścieków;
  •  regulację, konserwację oraz bieżące naprawy urządzeń;  
  • usuwanie bieżących awarii elektrycznych;  
  • codzienne dozorowanie infrastruktury automatycznej;  
  • aktualizowanie kart napraw i przeglądów urządzeń.

Wymagania:

  • wykształcenie minimum zawodowe (elektryk);  
  • uprawnienia SEP do eksploatacji i dozoru sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych do 1 kV;  
  • prawo jazdy kategorii B;

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV w siedzibie PWiK Sp. z o. o. w Gołdapi ul. Generała Sikorskiego 9A, 19 — 500 Gołdap lub na adres: PWiK Sp. z o. o. w Gołdapi ul. Generała Sikorskiego 9A, 19 — 500 Gołdap, lub drogą elektroniczną — oczyszczalnia@pwik.goldap.pl do dnia 31.05.2022 r. do godziny 12:00.

Odpowiadamy na wybrane oferty.

W CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli wraz z podpisem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH: Administratorem Pana/Pani danych osobowych, o których mowa poniżej, jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Generała Sikorskiego 9A, 19-500 Gołdap NIP: 847-138-38-32, Regon: 790657082. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: telefon: 792 994 224, e-mail: iod@pwik.qoldap.pl Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowisko pracy. Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane na czas rekrutacji. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania przeniesienia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli przetwarzanie Pani/Panu danych odbywa się na podstawie zgody, może ona być w każdej chwili cofnięta, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem. Podanie przez Panią/Pana danych następuje w celu rekrutacji na wolne stanowisko pracy, podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie powoduje brak możliwości brania udziału w rekrutacji.