Praca - Mistrz ujęć wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Gołdapi

poszukuje pracownika na stanowisko:

 

Mistrz ujęć wody

 

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • prowadzenie prawidłowej działalności w zakresie produkcji i przesyłu wody, eksploatacji ujęć wody, zgodnie z instrukcjami o eksploatacji, konserwacji i planowo-zapobiegawczych remontów urządzeń wodociągowych PWiK;
 • prowadzenie ewidencji czynności i prac wykonywanych przez pracowników;
 • szkolenie pracowników oraz udzielanie instruktażu stanowiskowego;
 • utrzymanie wymaganych warunków sanitarnych i estetycznych w obiektach objętych eksploatacją;
 • nadzór nad usuwaniem awarii na urządzeniach ujęć wody, hydroforni wiejskich i przepompowni wody oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
 • nadzór nad pracami remontowymi i konserwacyjnymi maszyn i urządzeń będących w eksploatacji ujęć i przepompowni wody;
 • zaopatrzenie w materiały niezbędne do prawidłowej eksploatacji urządzeń będących na wyposażeniu ujęć i przepompowni wody;
 • nadzór nad podległymi pracownikami, planowanie prac;
 • wykonywanie poleceń zleconych przez kierownika, któremu bezpośrednio podlega.

 

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe;
 • prawo jazdy kategorii B;
 • doświadczenie pracy na takim samym lub podobnym stanowisku;
 • sumienność, obowiązkowość, chęci do pracy;
 • mile widziane świadectwo kwalifikacyjne – uprawnienia elektryczne.

 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV w siedzibie PWiK Sp. z o. o. w Gołdapi ul. Generała Sikorskiego 9A, 19–500 Gołdap lub na adres: PWiK Sp. z o. o. w Gołdapi ul. Generała Sikorskiego 9A, 19–500 Gołdap, lub drogą elektroniczną – pwik@pwik.goldap.pl do dnia 29.07.2022 r. do godziny 12:00.

Odpowiadamy na wybrane oferty.

 

W CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli wraz z podpisem: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH: Administratorem Pana/Pani danych osobowych, o których mowa poniżej, jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Generała Sikorskiego 9A, 19-500 Gołdap NIP: 847-138-38-32, Regon: 790657082. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: telefon: 792 994 224, e-mail: iod@pwik.qoldap.pl Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowisko pracy. Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane na czas rekrutacji. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania przeniesienia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli przetwarzanie Pani/Panu danych odbywa się na podstawie zgody, może ona być w każdej chwili cofnięta, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem. Podanie przez Panią/Pana danych następuje w celu rekrutacji na wolne stanowisko pracy, podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie powoduje brak możliwości brania udziału w rekrutacji.