Praca: elektryk – automatyk

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gołdapi

poszukuje pracownika na stanowisko
elektryk – automatyk

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • utrzymanie w pełnej sprawności pomp i urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków,
 • wykonywanie prac konserwacyjnych i instalacyjnych pomp i innych urządzeń oczyszczalni ścieków,
 • regulację, konserwację oraz bieżące naprawy urządzeń,
 • usuwanie bieżących awarii elektrycznych,
 • codzienne dozorowanie infrastruktury automatycznej,
 • aktualizowanie kart napraw i przeglądów urządzeń.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • wykształcenie minimum średnie (elektryk, automatyk, elektronik, elektromechanik),
 • bardzo dobra znajomość zagadnień z obszaru mechaniki, elektryki, automatyki,
 • uprawnienia SEP do eksploatacji i dozoru sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych do 1 kV,
 • umiejętność konstruowania szaf sterowniczych,
 • znajomość sterowników PLC,
 • umiejętność usuwania usterek, dokonywania analiz przyczyn awarii pomp i innych urządzeń oraz przeprowadzania działań prewencyjnych (zapobiegawczych),
 • doświadczenie w układaniu różnego rodzaju okablowania,
 • prawo jazdy kategorii B.

Osoby ubiegające się o powyższe stanowisko powinny posiadać również doświadczenie praktyczne na stanowisku elektryk/automatyk.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV w siedzibie PWiK Gołdap lub na adres:

PWiK Spółka z o.o. w Gołdapi ul. Gen. Sikorskiego 9A 19-500 Gołdap, lub drogą elektroniczną - oczyszczalnia@pwik.goldap.pl do 20.01.2023 r.

Odpowiadamy na wybrane oferty. Zapewniamy dyskrecję.

W CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli wraz z podpisem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH Administratorem Pana/Pani danych osobowych, o których mowa poniżej, jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. ul. Sikorskiego 9A, 19-500 Gołdap NIP: 847-13-83-832, Regon: 790657082. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: telefon: 792 994 224, e-mail:  iod@pwik.goldap.pl Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowisko pracy. Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane na czas rekrutacji. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania przeniesienia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli przetwarzanie Pani/Panu danych odbywa się na podstawie zgody, może ona być w każdej chwili cofnięta, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem. Podanie przez Panią/Pana danych następuje w celu rekrutacji na wolne stanowisko pracy, podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie powoduje brak możliwości brania udziału w rekrutacji.