Gala 25-lecia Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Uroczystości z okazji 25-lecia ustanowienia samorządów województw odbyły się 30 maja 2023 roku w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie.

Samorząd terytorialny, jako lokalny podmiot władzy publicznej obchodzi w tym roku jubileusz - 25. rocznicę uchwalenia.

- Dzisiaj 25 lat funkcjonowania samorządu województwa warmińsko-mazurskiego można ocenić pozytywnie - mówił podczas spotkania Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. - To 25 lat szybkiego rozwoju społeczno-gospodarczego i wyrównywania dysproporcji rozwojowych w stosunku do reszty kraju. Szanse na spełnienie tych aspiracji pojawiły się wraz z perspektywą wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Po 19 latach obecności w Unii Europejskiej przychodzi refleksja, jak bardzo od tamtego czasu zmieniła się Polska, Warmia i Mazury, nasze miasta  i wsie, jak bardzo zmieniło się ludzkie życie. Samorządy, ze swą wielką umiejętnością, przewidywalnością i zapobiegliwością w wydawaniu publicznych pieniędzy, okazały się dobrym gospodarzem. Wraz z akcesją do Unii sprawdziły się w roli sprawnego dysponenta i aktywnego beneficjenta europejskiej pomocy. A to są miliardy złotych...

... Podczas spotkania w olsztyńskiej filharmonii powiększyło się ponadto grono honorowych obywateli województwa warmińsko-mazurskiego. Odznaką Honorową Za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego zostali wyróżnieni: Jerzy Buczyński, Robert Dawidowski, Jarosław Dzienis, Zbigniew Jędrkiewicz, Jolanta Szulc, Jan Śmietanko, Marek Wysocki oraz Bożena Zaborowska.

Szczegóły: https://warmia.mazury.pl/rozwoj-regionu/aktualnosci/8524-gala-25-lecia-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego