Praca - Inspektor ds. windykacji i obsługi klienta — umowa na zastępstwo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Gołdapi poszukuje pracownika na stanowisko:

Inspektor ds. windykacji i obsługi klienta — umowa na zastępstwo

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:  

 • obsługę klientów Przedsiębiorstwa;  
 • prowadzenie ewidencji odbiorców w systemie komputerowym poprzez nanoszenie niezbędnych danych odbiorców wody i wodomierzy do prowadzenia prawidłowej sprzedaży;  
 • sporządzanie faktur za dostawę wody, odbiór ścieków oraz pozostałą sprzedaż;  
 • księgowanie faktur, rachunków i innych dokumentów płatniczych do systemu FK zgodnie z ZPK;  
 • obsługę kasy Przedsiębiorstwa;  rozliczanie Inkasentów;  
 • prowadzenie dziennika korespondencyjnego pism przychodzących i wychodzących z Przedsiębiorstwa;  
 • obsługę urządzeń biurowych znajdujących się w biurze obsługi klienta oraz wykonywanie pozostałych prac związanych z funkcjonowaniem biura;  
 • gromadzenie, zabezpieczanie, ewidencjonowanie, brakowanie i udostępnianie dokumentacji znajdującej się w archiwum zakładowym;  
 • koordynację czynności kancelaryjnych oraz przygotowanie dokumentacji przekazywanej do archiwum zakładowego;  
 • przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego;  
 • wykonywanie innych prac zleconych przez bezpośrednich Przełożonych związanych z działalnością Przedsiębiorstwa.

Wymagania:

 •  wykształcenie wyższe lub średnie;  
 • doświadczenie pracy na takim samym lub podobnym stanowisku;  
 • znajomość obsługi komputera i programów finansowo — księgowych;  
 • umiejętności komunikacyjne i interpersonalne;  
 • wysoka kultura osobista.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV w siedzibie PWiK Sp. z o. o. w Gołdapi ul. Generała Sikorskiego 9A, 19—500 Gołdap lub na adres: PWIK Sp. z o.o. w Gołdapi ul. Generała Sikorskiego 9A, 19—500 Gołdap, lub drogą elektroniczną natalia.swiatek@pwik.goldap.pl do dnia 20.06.2023 r. do godziny 12:00.

Odpowiadamy na wybrane oferty.

W CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli wraz z podpisem:

, Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).