Ceny wody - zmiana taryf!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gołdapi informuje o zmianie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków dla miasta i gminy Gołdap oraz na terenie miejscowości Dorsze, Borkowiny i Piastowo w gminie Kowale Oleckie. Szczegółowe informacje w załączonym dokumencie.

BI.RET.070.703_Page_1.png

BI.RET.070.703_Page_2.png

BI.RET.070.703_Page_3.png


Ogłoszenie - Ceny 2017


Ogłoszenie - Ceny 2017

 


Ceny 2015


Ceny 2013