Dane ogólne

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Generała Sikorskiego 9A, 19-500 Gołdap
NIP: 847-13-83-832, Regon: 790657082

Biuro: tel. 87 615 49 49, fax 87 615 01 85
Pijalnia wód: tel. 887 800 300

telefon alarmowy czynny całą dobę: 994

e-mail: pwik@pwik.goldap.pl

Płatności można dokonywać:
PKO BP S.A. O/1Gołdap - 31 1020 4724 0000 3602 0045 9008
BOŚ O/EŁK - 85 1540 1072 2022 5081 0675 0001

Kasa czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 14:00